Hyvä valmistelu ja tasavertainen yhteistyö varmistavat onnistuneen uuden osakkuuden.

Osakkaanamme saat osuuksiasi vastaavan osuuden yhteismetsämme tuotoista ja pääset nauttimaan myös toiminnasta.

Yhteystiedot

Etelä-Suomen yhteismetsän osakkaaksi voi tulla eri tavoin. Kaikista seuraavista tavoista meillä on kokemusta:

Metsätilan liittäminen

Metsätilan liittäminen yhteismetsän osuuksia vastaan toimii monessa tilanteessa, esimerkiksi etäomistuksessa ja metsätilan sukupolvenvaihdoksessa. Sukupolvenvaihdoksessa metsätila säilyy yhtenä palstana ja sen omistajina olisivat perilliset yhteismetsän osakkaina ja yhteismetsäosuuksien omistajina.

Metsätilan liittämisessä metsänomistaja saa metsänsä arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia.

Liittämisen vaiheet:

  • Laaditaan ja allekirjoitetaan liittämissopimus

  • Haetaan Maanmittauslaitoksesta liittämistoimitusta

  • Maanmittauslaitos järjestää toimituskokouksen

Metsätilan osto ja sen liittäminen

Mikäli liitettävää metsätilaa ei ole, voit sijoittaa kauttamme uusien metsien hankintaan ja liittyä hankittavan metsän liittämisen myötä. Kartoitamme jatkuvasti liittämiseen sopivia metsätiloja.

Metsätilan oston ja liittämisen vaiheet:

  • Tarjouksen ja liittämissopimuksen laadinta

  • Hyväksytyn tarjouksen jälkeen laaditaan kauppakirja

  • Kauppakirjan allekirjoitus, kauppahinnan maksu ja varainsiirtoveron maksu

  • Lainhuudon hakeminen

  • Liittämissopimuksen allekirjoitus

  • Haetaan Maanmittauslaitoksesta liittämistoimitusta

  • Maanmittauslaitos järjestää toimituskokouksen

Osuuksien osto

Yhteismetsäosuudet ovat osakkaan henkilökohtaista, kiinteää omaisuutta. Ne voi myydä/luovuttaa omin päätöksin. Luovutuksessaon noudatettava yhteismetsän ohjesääntöä.
Yhteismetsän hoitokunnan jäseniltä ja osakkailta voi tiedustella ostettavia osuuksia.

Yhteismetsän liittyminen / Yhteismetsien yhdistyminen

Yhteismetsä voi liittyä toiseen yhteismetsään tai yhteismetsät voivat yhdistyä. Liittämisessä toiminta jatkuu toisena yhteismetsänä. Yhdistymisessä kokonaisuudesta syntyy uusi yhteismetsä. Molempia tilanteita koskevat samat säädökset, mutta käytännössä prosessit voivat erota jonkin verran toisistaan.