Harjoitamme pysyväisluontoista ja kestävää metsäomaisuuden hoitoa.

Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito sisältää laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä.Hoitotoimien ja hakkuiden perustana on metsäsuunnitelma, jota päivitämme vähintään vuosittain. Näin voimme ottaa huomioon mm. ympäristössä ja suosituksissa tapahtuvat muutokset.

taimikonhoito on ajoitettava oikein

Panostamme metsien tuottokyvyn lisäämiseen hoitamalla eri-ikäiset metsät oikea-aikaisesti niiden kasvua voimistaen ja terveyttä ylläpitäen. Hyvän metsänhoidon tavoitteena on myös metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, jotta metsät tarjoavat tulevaisuudessakin hyvää tuottoa.

Metsien hyvän hoidon mahdollistamiseksi pidämme metsätiet ajokunnossa ja tarvittaessa rakennamme niitä lisää.

Teemme aktiivista puukauppaa niin harvennushakkuiden kuin päätehakkuiden muodossa.Huolehdimme metsän uudistamisesta nopeasti hakkuun jälkeen. Uudistamme metsiä pääosin istuttamalla taimia.

Otamme toiminnassamme huomioon myös tärkeät luontokohteet. Olemme mm. perustaneet yksityismaiden luonnonsuojelualueen Eurassa sijaitsevalle metsätilallemme.