Etelä-Suomen yhteismetsän hallinto

Osakaskunnan muodostavat kaikki osakkaat.

Etelä-Suomen yhteismetsän ylin päätäntävalta on osakaskunnan kokouksella. Osakaskunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja sen päätettävissä olevista asioista on säädetty Yhteismetsälaissa.

Jokainen osakas saa kokouksessa käyttää omistusosuutensa, yhteismetsälain ja yhteismetsän ohjesäännön mukaista äänivaltaa.

Yhteismetsälain mukaan jokaisella yhteismetsällä on oltava lain mukainen ohjesääntö. Etelä-Suomen yhteismetsän päivitetyn ohjesäännön on vahvistanut Suomen metsäkeskus 18.10.2023.

Hoitokunnassa on 3-5 jäsentä

Osakaskunta nimeää ja valtuuttaa hoitokunnan käyttämään toimeenpanovaltaa. Hoitokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Kaksi jäsentä on kerrallaan erovuorossa.

Hoitokunta päättää metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät kuulu osakaskunnan kokouksen päätettäviksi. Hoitokunta kutsuu osakaskunnan kokoukset koolle ja tiedottaa osakkaitaan.

Hoitokunta vastaa toimistaan osakaskunnalle.