Etelä-Suomen yhteismetsä -Ammattimaisesti ja kestävästi hyvin hoidettu yhteismetsä, jonka kokonaistuotto on kilpailukykyinen muille sijoituksille.

Etelä-Suomen yhteismetsä lukuina 13.10.2023
Kokonaispinta-ala:Metsämaa:Puuston määrä:
3456 ha3304 ha458601 m³
139 m³/metsämaa ha

Olemme myös osakkaana Lapin ja Pärjänsuon yhteismetsissä.

Yhteismetsässämme on osuuksia 6854 kpl ja osakaskunta koostuu 99 osakkaasta.

Panostamme etenkin:

 • Parhaisiin maapohjiin

 • Oikea-aikaiseen hyvään metsänhoitoon

 • Osakkaiden kuulemiseen ja informoimiseen

 • Metsäpinta-alan kasvattamiseen kestävästi

 • Puiden hyvään vuotuiseen kasvuun

Toimintaamme ohjaavat arvot:

 • Avoimuus

 • Rehtiys

 • Metsien hyvä hoito

 • Yhteisöllisyys

 • Luovuus

 • Luontoarvojen vaaliminen

Panostusten ja toiminnan tuloksena pystymme tarjoamaan osakkaille kestävästi vuotuista jakorahaa ja osuuden arvonnousua.