Etelä-Suomen yhteismetsä

Vankalla ammattitaidolla tuloksellista
metsätaloutta

Hyvin hoidettu metsä antaa aikanaan tuottoa.

Yhteismetsä on moderni tapa omistaa metsää. Se sopii yksityishenkilöille, perikunnille ja yhteisöille.

Yhteismetsä on osakkaittensa yhteistä omaisuutta ja se on pysyväisluontoinen kestävän metsätalouden harjoittaja.

Osakkaat muodostavat osakaskunnan, jonka tehtävänä on hallinnoida yhteismetsän toimintaa. Lisää tietoa yhteismetsistä löytyy Suomen metsäkeskuksen ylläpitämiltä sivuilta: Tervetuloa yhteismetsät-verkkosivulle (yhteismetsat.fi) .

Yhteismetsiä säätelee Yhteismetsälaki. Yhteismetsälaki 109/2003 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® .

Etelä-Suomen yhteismetsä perustettiin vuonna 2008 aktiivisten yhteismetsäalan osaajien toimesta.

Vahvuutemme on osakaskunnan kokemus. Joukkoomme kuuluu kokeneita metsäalan ja maanmittausalan ammattilaisia, maamme parhaita yhteismetsäasiantuntijoita sekä talous- ja yrityselämää tuntevia sijoittajia. Osakaskuntamme peruspiirteitä ovat hyvä yhteishenki ja aktiivisuus.

Pyrimme määrätietoisesti lisäämään Etelä-Suomen yhteismetsämme pinta-alaa säilyttäen kannattavuutemme, ketteryytemme ja yhteisöllisyytemme.

Tule joukkoomme!

Ostamme metsätiloja

Olemme laajentaneet metsävarantojamme tasaista tahtia yhteismetsämme perustamisesta saakka. Haluamme jatkaa laajentumista edelleen.

Ostamme yhteismetsälle soveltuvia isompia metsätiloja tai maaraaloja Etelä-Suomesta – painopistealueitamme ovat Häme ja Savo.

Myymme rantatontteja

Metsäalueiden hankintojen mukana yhteismetsämme
omistukseen on tullut rantatontteja, jotka pyrimme
myymään pois.

Liity osakkaaksi

Etelä-Suomen yhteismetsän osakkuus tarkoittaa helpotusta:

  • omaisuuden hoitoon – ammattitaitoista ja kestävää metsänhoitoa

  • arvon kehittämiseen – hyvin kasvavat metsät

  • tuottojen tulouttamiseen – vuotuinen jakoraha on osakkaalle verotonta tuloa

  • perinnönjakoon – osuuksien jakomahdollisuus perillisille

Lisäksi osakkuus tuo mukana yhteisten tavoitteiden luomaa yhteisöllisyyttä:

  • Osakaskunnan kokoukset

  • Osakaskunnan vapaamuotoiset tapahtumat

Uutiset

Katso myös